ISTEN  HOZTA  HONLAPUNKON!

 

„Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk neki (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: «Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem» (Jel 3,20).

(A Kármel egyik ősi írásából, Az első monachusok neveléséből)

2018. augusztus 18. szombat

Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) gondolatai az év minden napjára
Azt, hogy az Úr akarata az Igében lett ismertté, és hogy az Ige testté lett, nem a lélekből kiindulva lehet felfogni, hanem alkalmazkodásként azoknak a teremtményeknek természetes adottságához, akiknek ő észrevehetővé akarja tenni magát. A szellemi akkor tud a legkönnyebben eljutni az emberhez, ha kilép a láthatóságba.