ISTEN  HOZTA  HONLAPUNKON!

 

„Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk neki (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: «Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem» (Jel 3,20).

(A Kármel egyik ősi írásából, Az első monachusok neveléséből)

2020. augusztus 9. vasárnap

Szent Terézia Benedicta gondolatai az év minden napjára
Már most örömmel elfogadom azt a halált, amit Isten nekem szánt, teljesen alávetve magam az ő legszentebb akaratának. Arra kérem az Urat, hogy életemet és halálomat fogadja el az Ő dicséretére és dicsőségére, Jézus és Mária legszentebb Szívének és az Anyaszentegyháznak szándékaira, hogy övéi fogadják el az Urat, és dicsőségben jöjjön el az ő Országa, Németország megmentéséért és a világ békéjéért, élő és meghalt hozzátartozóimért, és mindazokért, akiket Isten nekem adott: hogy közülük senki se vesszen el.