ISTEN  HOZTA  HONLAPUNKON!

 

„Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk neki (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: «Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem» (Jel 3,20).

(A Kármel egyik ősi írásából, Az első monachusok neveléséből)

2019. szeptember 15. vasárnap

Lisieux-i Szent Teréz gondolatai az év minden napjára
Mártírok királynője, ó életed végéig fájdalmas tőr járja át majd szívedet. Jézus három napig a te gyöngédséged elől rejtezik. Nos, ez a valódi száműzetés, annak minden ridegségével! Hiszen az egek királyának úgy tetszett, hogy édesanyja megmerítkezzék az éjben, a szív félelmében, milyen hát szenvedni itt a földön, Mária? Szeretve szenvedni, ez a legtisztább boldogság, igen!