ISTEN  HOZTA  HONLAPUNKON!

 

„Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk neki (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: «Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem» (Jel 3,20).

(A Kármel egyik ősi írásából, Az első monachusok neveléséből)

2020. október 25. vasárnap

Szent Terézia Benedicta gondolatai az év minden napjára
A szolgáló szeretet vigasztaló jelenlét, amely minden teremtménynek segítségére siet, hogy elvezesse őket a tökéletességre. De ezzel a megnevezéssel – vigasztaló – a Szentlelket illetjük. Így az Isten Lelkében, aki kiáradt minden teremtményre, a nőiesség ősi mintaképét láthatjuk.