ISTEN  HOZTA  HONLAPUNKON!

 

„Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk neki (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: «Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem» (Jel 3,20).

(A Kármel egyik ősi írásából, Az első monachusok neveléséből)

2018. december 11. kedd

Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) gondolatai az év minden napjára
Annyi haszontalan dologra van időnk: könyvekből, folyóiratokból mindenféle haszontalanságot össze-vissza olvasunk, kávéházakban elüldögélünk, negyedórákat, félórákat elfecsegünk; valóban nem lennénk képesek egy reggeli órát kiszakítani, amikor nem szétszórtak, hanem összeszedettek vagyunk, amikor erőt merítünk ahhoz, hogy egész nap helytálljunk?