ISTEN  HOZTA  HONLAPUNKON!

 

„Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk neki (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: «Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem» (Jel 3,20).

(A Kármel egyik ősi írásából, Az első monachusok neveléséből)

2018. október 23. kedd

Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) gondolatai az év minden napjára
Krisztus szeretetének mindenek fölé helyezése nem csupán az elméleti meggyőződésben, hanem a szív érzületében és az élet gyakorlatában azt jelenti, hogy függetlenek vagyunk minden teremtménytől, mentesek az önmagunkhoz és másokhoz való hamis kötődéstől, és ez a tisztaság legbelső lelki értelme.