ISTEN  HOZTA  HONLAPUNKON!

 

„Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk neki (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: «Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem» (Jel 3,20).

(A Kármel egyik ősi írásából, Az első monachusok neveléséből)

2018. augusztus 22. szerda

Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) gondolatai az év minden napjára
A lélekre alakítóan és az egész emberre formálóan hat mindaz, amit a lélek bensejébe befogad. Így az emberekkel való minden érintkezés, az ő példájuk, magatartásuk igen erős alakító erővel rendelkezhet. Az emberek alakításában a legfontosabb maga az ember.