ISTEN  HOZTA  HONLAPUNKON!

 

„Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk neki (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: «Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem» (Jel 3,20).

(A Kármel egyik ősi írásából, Az első monachusok neveléséből)

2018. július 20. péntek

Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) gondolatai az év minden napjára
Az, amit a belső élet ismerői minden korban megtapasztaltak: valami lényük legbelsejébe vonzotta őket nagyobb erővel, mint az egész külső világ, és ott megtapasztalták egy új, hatalmas, felsőbbrendű élet feltörését, a természetfeletti, isteni életét.