ISTEN  HOZTA  HONLAPUNKON!

 

„Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk neki (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: «Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem» (Jel 3,20).

(A Kármel egyik ősi írásából, Az első monachusok neveléséből)

2020. január 23. csütörtök

Szent Terézia Benedicta gondolatai az év minden napjára
Arról van szó, hogy mindenekelőtt valóban legyen egy csendes zugunk, ahol úgy érintkezhetünk Istennel – mégpedig naponta –, mintha a világon semmi más nem létezne: számomra a reggeli órák tűnnek erre alkalmas időnek, még mielőtt elkezdődik a napi munka.