About ocd

A szerző nem adott nem adott meg minden adatot.
So far ocd has created 45 blog entries.

Thomas Keating atya: A Lélek gyümölcsei és ajándékai c. művéből

Isten bennlakozása   Az emberek nagy része azzal a tudattal éli mindennapi életét, hogy Isten távol van. Csakhogy némi filozófiai háttérrel nyomban eszünkbe juthat, hogy mi magunk sem léteznénk, ha Isten nem lenne jelen minden egyes pillanatban. […]

Barsi Balázs OFM: Utolsó szó Istennek itt a földön

A szerzetesi fogadalom kizárólagos, végleges és személyes önátadás a Szentháromságnak. A keresztségi fogadalom egyfajta beteljesítése […]

A szíven talált ember

Mit jelent embernek lenni? Mit jelent szerzetesnek lenni? – Corona (Irmgard) Bamberg OSB nővér gondolatai   “Egész ember akartam lenni, de ugyanakkor egészen Istennek adott, és ezt a kettőt kívántam szintézisbe hozni.” […]

Emlékezés Futó Károly atyára

Szeretett lelkiatyánk, gyóntatónk, Futó Károly atya életének 93., áldozópapságának 67. évében, 2017. november 10-én az örökkévalóságba költözött. Szentmisével egybekötött temetése 2017. november 13-án, hétfőn 14 órakor volt kolostorunkban. […]

“Életem értelme: Isten! Isten maga.”

  Urunk Színeváltozásáról nevezett Kinga nővér tanúságtétele (részlet a naplójából)       … Immár rátérek a fontosabb dolgokra: hivatásom történetére. Ott hagytam abba, hogy negyedik évemet tapostam az egyetemen. Az év vége felé járt, kezdődött a nyári vizsgaidőszak. Egy este fáradtan leültem a tévé elé, véletlenszerűen bekapcsoltam. […]

Avilai Szent Teréz

Teréz 1515-ben született egy kasztíliai hívő, nemesi családban. Édesanyja révén nagymúltú család tagja. Apai nagyapja viszont egy toledói zsidó kereskedő, aki áttért, mint annyian az akkori Spanyolországban. Kilenc fiú és két lánytestvére között, nem számítva az unokatestvéreket, Teréz e kis világ fénypontja, mókamestere. […]

Keresztes Szent János

„Arca békét és örömöt sugárzott; soha nem látszott csüggedtnek, soha nem tűnt úgy, hogy neheztel, akár önmagára, akár az irányítása alatt állókra; mindig szelíden bánt az emberekkel.” Így jellemzi egy szerzetestársa Keresztes Szent Jánost. […]

Lisieuxi-i Szent Teréz

Thérèse Martin a franciaországi Alençonban született 1873. január 2-án, kilenc testvér egyikeként, akik közül csupán öt lány élte túl a gyermekkort. Apja, Louis órásmester és ékszerész, anyja, Zelie pedig csipkekészítő volt. Házasságkötésük előtt mindketten szerzetességre készültek. […]

Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta

Edith Stein 1891. október 12-én született Breslau-ban, egy hét gyermekes család legfiatalabb gyermekeként. Édesapja két éves korában meghalt, édesanyja szigorú zsidó vallásos nőként gyermekeitől is megkövetelte a vallás gyakorlását. […]

Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet

Élisabeth Catez 1880. július 18-án született a Bourges melletti Avor-i laktanyában. 1880. július 22-én, Mária Magdolna ünnepén keresztelték meg, ez a szent – Isten barátja – egész életére fontos példaképpé vált a számára. 1882 novemberében a család Dijonba költözött. […]