About ocd

A szerző nem adott nem adott meg minden adatot.
So far ocd has created 42 blog entries.

Tiszteletreméltó Marton Marcell

1887. szeptember 9-én született a Zala megyei Kiskomáromban (Zalakomár), a Szent Szűz születésnapja utáni napon. Nemcsak születésében követte a Kisboldogasszonyt, hanem életével és tanításával is. Életének Ő volt a vezércsillaga. Szülei nagy hatással voltak a kis Boldizsárra. Az édesapa bensőséges, hallgatag, imádságos ember volt. Édesanyját pedig rajongva szerette a kisfiú. […]

Kármelita szentek liturgikus ünnepei >>

[…]

Vallomásaink a belső imáról

  Az ima önkéntes harc az emlékezésért, amely jelenvalóvá tesz minket az örökké Jelenvaló számára, amely éberré tesz az Éberen Szerető számára, amely irgalmassá, szelíddé, istenfélővé tesz. Az ima annak az embernek kiáltása Istenhez, aki elengedett minden más támaszt. […]

Boldog Marie-Eugène atya

Henri Grialou 1894. december 2-án született Franciaországban, egy Le Gua-ban (Aveyron megyében) élő falusi családban. […]

A Feltámadásról nevezett Lőrinc testvér

Nicolas Herman (ez Lőrinc testvér polgári neve) fiatalságáról kevés adatunk van. 1614-ben, Hériménilben, a lotaringiai Lunéville mellett, született. […]

Keresztje mellett ott állt… (Jn 19,25)

A Szeplőtelen Fogantatásról nevezett Mária Erzsébet nővérünket türelemmel viselt betegségéből 2017. április 29-én a mennyei Atya magához hívta. Az alábbi interjú 2011. október 15-én tett örökfogadalma alkalmából készült. Kérjük közbenjárását! […]

“Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.” (Mt 5,8)

Igentmondó Boldogasszonyról nevezett Sára nővér tanúságtétele   1981-ben születtem Budapesten, egy katolikus családban. Kiskoromtól fogva rendszeresen jártam templomba, ahol hála Istennek olyan papunk volt, aki megszerettette velem a szentmisét és a hittanórákat. […]

“Életem értelme: Isten! Isten maga.”

Urunk Színeváltozásáról nevezett Kinga nővér Sokgyermekes családban született Budapesten. Az ELTE matematika szakának elvégzése után 1998-ban belépett a Kármelbe. 2006-ban váratlanul kiderült, hogy a rák megtámadta szervezetét. Három éven át hősiesen küzdött a betegséggel. […]

„Az Ősvalóságtól átfogottan”

Interjú a Megtestesülésről nevezett Zsófia nővérrel 2015. augusztus 15-én tettél örökfogadalmat Istennek a magyarszéki Sarutlan Kármelita Nővérek kolostorában. Azóta eltelt egy év, ezért mindannyiunk számára nagy öröm, hogy most sor került erre a beszélgetésre. Hogyan találkoztál először a kármelita lelkiséggel? […]

Árpádházi Szent Erzsébet nyomdokain

Szentlélekről nevezett Mária Erzsébet nővér (1899-1957) életéről és gondolataiból “… Érted kevesebbet adni az életnél nem lehet. De akkora szeretettel adom, hogy ez a kis élet nagyobb lesz a végtelennél, a földi végtelennél, mert az örök végtelenben történik.” […]