Keresztje mellett ott állt… (Jn 19,25)

A Szeplőtelen Fogantatásról nevezett Mária Erzsébet nővérünket türelemmel viselt betegségéből 2017. április 29-én a mennyei Atya magához hívta. Az alábbi interjú 2011. október 15-én tett örökfogadalma alkalmából készült. Kérjük közbenjárását! […]

Urunk Színeváltozásáról nevezett Kinga nővér

“Életem értelme: Isten! Isten maga.” Sokgyermekes családban született Budapesten. Az ELTE matematika szakának elvégzése után 1998-ban belépett a Kármelbe. 2006-ban váratlanul kiderült, hogy a rák megtámadta szervezetét. Három éven át hősiesen küzdött a betegséggel. […]

Víz fakad a pusztaságban

“…aztán itt van Mária, az egészen szép, az Anya és társ, az Annuntiatio Máriája, a Lélekhordozó Mária, Mária a Kereszt tövében, ahol meghal a gyermeke, Mária húsvét hajnalán, minden feltámadás hajnalán, Mária, akit betölt a Lélek, a felülről való erő, miután a tanítványokkal együtt hosszú időn át imádkozott, közbenjárt, és megmaradt Isten imádásában…” […]

Árpádházi Szent Erzsébet nyomdokain

Mozaik-darabok a Szentlélekről nevezett Mária Erzsébet nővér (1899-1957) életéről és gondolataiból “…Érted kevesebbet adni az életnél nem lehet. De akkora szeretettel adom, hogy ez a kis élet nagyobb lesz a végtelennél, a földi végtelennél, mert az örök végtelenben történik.” […]