Támassz hitet általunk, Urunk!

Különlegesen szép és megható ünnepre került sor kolostorunkban 2022. július 18-án. Csermely Péter evangélikus lelkész első igehirdetését nálunk tartotta. Alábbiakban olvashatják az igehirdetés teljes szövegét.   […]

A.C. Winter: Temke csillaga

Szeretettel küldjük ezt a karácsonyi mesét felnőtteknek és gyerekeknek! […]

Hol a helye az Egyházban egy kontemplatív közösségnek?

Elisabeth Peeters¹ kármelita nővér írása   Néhány évvel ezelőtt történt: egy fiatal felnőttekből álló csoport ült velem szemben a kolostor beszélőszobájában. […]

Vonzz engem és futunk

Feltételek nélkül bízni, ráhagyatkozni az Irgalmas Szeretetre, de nem erőfeszítések nélkül; mindent remélni, de nem tétlenségben; végtelen vágyakkal szeretni, nem elszalasztva a hétköznapi, jelentéktelennek tűnő kis lehetőségeket. Szegénységünkben túlcsorduló lehet a gazdagságunk, mert a kincsek megoszthatók – „ez a szentek közösségének jótéteménye” (TE)¹. […]

Belépni Szent József árnyékába – Avilai Szent Teréz ajánlásával

Elohim, Adonai, „te, Uram, e nép között vagy és színről színre engeded látni magad, s felhőd védi őket, s felhőoszlopban jársz előttük nappal, s tűzoszlopban éjszaka” (Szám 14, 14). […]

Mária, az Eucharisztia asszonya

Jean-Gabriel Rueg o.c.d. atya elmélkedése   János Pál pápa csodálatos enciklikát hagyott ránk az Eucharisztia misztériumáról. Az Ecclesia de eucharistia utolsó, hatodik, fejezetében arra kér bennünket, hogy lépjünk be Szűz Mária iskolájába, akit az „eucharisztikus asszony” gyönyörű névvel minősít: „Mária egész életében eucharisztikus asszony”(53. §) – írja a pápa. […]

Gondolatok a nagyhétről

„Az Ő szíve ki van tárva, mint Fiának kezei, aki a keresztről mindent magához vonzott. A kereszt alatt megkapta Fia örökségét, a megváltottak Édesanyjaként mindenkit befogadott a szívébe.” — Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) elmélkedései Húsvét titkáról Mária alakjára összpontosítva. […]

Eucharisztia – Isten önajándékozásának szépsége

Milyennek mutatkozik Isten, illetve Jézus Krisztus az Eucharisztiában? Milyen vonásokat ismerek föl benne, mit „árul el” magáról? Az egyik vonása az, hogy Isten Jézus Krisztusban alkalmazkodik az emberhez, ezt szeretném három pontban megmutatni. […]

A szeretet tudománya, a kereszt tudománya

Amikor Lisieux-i Szent Teréz Utolsó beszélgetéseit olvasom, megdöbbent az a rendíthetetlen béke, ami átsüt a szavain. Hogyan jutott el erre? „Elfelejtettem önmagam, és arra törekedtem, hogy semmiben se keressem magamat.” […]

A szíven talált ember

Mit jelent embernek lenni? Mit jelent szerzetesnek lenni? – Corona (Irmgard) Bamberg OSB nővér gondolatai   “Egész ember akartam lenni, de ugyanakkor egészen Istennek adott, és ezt a kettőt kívántam szintézisbe hozni.” […]