Avilai Szent Teréz

Teréz 1515-ben született egy kasztíliai hívő, nemesi családban. Édesanyja révén nagymúltú család tagja. Apai nagyapja viszont egy toledói zsidó kereskedő, aki áttért, mint annyian az akkori Spanyolországban. Kilenc fiú és két lánytestvére között, nem számítva az unokatestvéreket, Teréz e kis világ fénypontja, mókamestere. […]

Keresztes Szent János

„Arca békét és örömöt sugárzott; soha nem látszott csüggedtnek, soha nem tűnt úgy, hogy neheztel, akár önmagára, akár az irányítása alatt állókra; mindig szelíden bánt az emberekkel.” Így jellemzi egy szerzetestársa Keresztes Szent Jánost. […]

Lisieuxi-i Szent Teréz

Thérèse Martin a franciaországi Alençonban született 1873. január 2-án, kilenc testvér egyikeként, akik közül csupán öt lány élte túl a gyermekkort. Apja, Louis órásmester és ékszerész, anyja, Zelie pedig csipkekészítő volt. Házasságkötésük előtt mindketten szerzetességre készültek. […]

Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta

Edith Stein 1891. október 12-én született Breslau-ban, egy hét gyermekes család legfiatalabb gyermekeként. Édesapja két éves korában meghalt, édesanyja szigorú zsidó vallásos nőként gyermekeitől is megkövetelte a vallás gyakorlását. […]

Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet

Élisabeth Catez 1880. július 18-án született a Bourges melletti Avor-i laktanyában. 1880. július 22-én, Mária Magdolna ünnepén keresztelték meg, ez a szent – Isten barátja – egész életére fontos példaképpé vált a számára. 1882 novemberében a család Dijonba költözött. […]

Los Andes-i Szent Teréz

1900. július 13-án született Santiago de Chilében. Édesanyját Lucía Solar de Fernándeznek, édesapját Miguel Fernández Jarának hívták. Házasságukból hét gyermek származott, Juanita volt közülük a negyedik. Miguel Fernández 1892-ben vette felelségül Lucía Solart, egy jómódú birtokos lányát. […]

Betlehemi Szent Mirjam

A Keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam nővér szülei  melkita görögkatolikusok voltak. Édesanyja, Mariam Chahyn, Tarsisból származott, édesapja, Giries (György) Bauardy pedig Horfeschből, vegyes lakosú palesztin falvakból: arabok és drúzok, muzulmánok és keresztények lakták. […]

Compiègne-i boldog vértanú nővérek

A Compiègne-i Kármel alapítása, 1641 óta mindig hűségesen őrizte a csendes imádság, a szegénység és a szabályokhoz való hűség szellemét. Így a forradalom kitörésekor, 1789-ben a szerzetesnők közösségében az Isten és a lelkek iránti szeretet még hevesebben kezdett lángolni. […]

Tiszteletreméltó Marton Marcell

1887. szeptember 9-én született a Zala megyei Kiskomáromban (Zalakomár), a Szent Szűz születésnapja utáni napon. Nemcsak születésében követte a Kisboldogasszonyt, hanem életével és tanításával is. Életének Ő volt a vezércsillaga. Szülei nagy hatással voltak a kis Boldizsárra. Az édesapa bensőséges, hallgatag, imádságos ember volt. Édesanyját pedig rajongva szerette a kisfiú. […]

Kármelita szentek liturgikus ünnepei >>

[…]