Lelkigyakorlatok 2018-ban

 

 

BETELT!

LELKIGYAKORLAT SZERZETESNŐVÉREKNEK:

2018. október 19-23. “TALITA KUM!” (A BELSŐ GYÓGYULÁSRÓL) címmel lelkigyakorlatot tart

Mirjam OCD nővér és Berkecz Franciska SSS testvér

Kedves Nővérek!
Szeretettel hívunk Benneteket egy kármelita jellegű lelkigyakorlatra,
amelynek sajátosságai:
• napi egy impulzus, amelyet Jeges Mirjam OCD nővér tart
• személyes ima egyéni ritmus szerint
• az Eucharisztia ünneplése
• részvétel a kármelita nővérek liturgikus imádságában
• teljes csend
• lelki beszélgetés lehetősége Berkecz Franciska szociális testvérrel
• ima és séta a Kármel kertjében

A lelkigyakorlat ideje és helye: 2018. október 19-23. (A lelkigyakorlat 2018. október 19-én 16 órakor kezdődik, és október 23-án délután ér véget.); Mindenszentek Kármel, Magyarszék.
Elhelyezés: a vendégházak egyágyas szobáiban.
A résztvevők létszáma: max. 15 fő.
A lelkigyakorlat költségeihez adomány formájában járulhattok hozzá, amelyet teljes egészében a vendégházaink fenntartására fordítunk. Számunkra az egy főre vonatkozó költség kb. 30.000 Ft kiadást jelent.
Jelentkezés: 2018. augusztus 31-ig az oldal alján található jelentkezési lap elküldésével vagy a vendeg.karmelita[kukac]gmail.com e-mail címen.

Szeretettel várjuk a lelkigyakorlatra jelentkező nővéreket:

Jeges Mirjam OCD nővér és Berkecz Franciska SSS testvér

 


BETELT!

“EZ AZ ÉN SZERETETT FIAM, ŐT HALLGASSÁTOK”

2018. november 9-11.Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok (Mk 9, 7) – Jézussal lenni a Tábor hegyen” címmel lelkigyakorlatot tart Colette-Marie OCD nővér!

A Színeváltozás elbeszélése a szenvedésre készülő Jézust mutatja be, aki tanítványai – s egyben minden hívő – hitét akarja megerősíteni. Hitünk és szeretetünk megerősítése érdekében a következő négy témával fogunk foglalkozni:

  •  Urunk Színeváltozása az Újszövetségben
  •  a liturgikus ünnep története
  •  egyházatyák tanítása Urunk Színeváltozásáról
  •  Urunk Színeváltozását ábrázoló ikonok szemlélése

A lelkigyakorlat ideje és helye: 2018. november 9-11. (péntek 15 órától vasárnap délutánig)
Mindenszentek Kármel, Magyarszék.
Elhelyezés: a vendégházak egyágyas szobáiban.
A résztvevők létszáma: max. 15 fő.
A lelkigyakorlat költségeihez adomány formájában járulhat hozzá, amelyet teljes egészében a vendégházaink fenntartására fordítunk. Számunkra az egy főre vonatkozó költség kb. 20.000 Ft kiadást jelent.
Jelentkezés: 2018. november 1-ig az oldal alján található jelentkezési lap elküldésével vagy a vendeg.karmelita[kukac]gmail.com e-mail címen.

(Megértésüket kérjük, hogy a lelkigyakorlatra bejáró résztvevőket nem tudunk fogadni.)

Szeretettel várjuk:
Colette-Marie nővér és a kármelita nővérek közössége

 


A lelkigyakorlatok a mindennapok forgatagától való tudatos eltávolodás, visszavonulás napjai, hogy az élet hullámhegyei és völgyei közepette a lényeges után kutassunk, a „forráshoz”, a „középponthoz” visszatérjünk, keresztény hitünknek új irányultságot adjunk.
A magyarszéki Kármelben olyan lelkigyakorlatokat nyújtunk, melyek a kármelita lelkigyakorlat formájára épülnek, melynek kialakulása a XVII. századra nyúlik vissza. A lelkigyakorlat vezetője a szigorúan betartandó csend légkörében előadásokat tart, egyéni elmélkedéshez, imához támpontokat, ún. impulzusokat ad. A külső csend azért fontos, mert segíti a belső csendet, mely fontos feltétele, hogy oda tudjunk hallgatni arra, amit az „igazság Lelke” (Jn 16,13) az egyes ember jelenlegi élethelyzetében – talán már régóta – sugallani akar. Az „odahallgatás” a legfontosabb „tevékenység” ezekben a napokban, amikor életünknek új irányultságot szeretnénk adni.

A kármelita lelkigyakorlat egyik jellegzetessége, hogy itt a résztvevőket nem kísérjük lelkibeszélgetésekkel, mint például az ignáci lelkigyakorlatokon, a lelkigyakorlat során egy rövid, személyes lelkibeszélgetésre van lehetőség. Tudatosan törekedni kell arra, hogy Isten legyen a tulajdonképpeni beszélgetőtársunk. Azt gyakoroljuk be ezáltal, hogy a felnőtt és érett hitélet csak akkor lehetséges, ha az ember megtanul gondjaival, kérdéseivel, problémáival egyedül maradni, és mindazt, ami a jelenben foglalkoztatja, imája „témájává” teszi. Istennél kibeszéli magát, az Ő hangjára odafigyel, ez a belső ima, a lelkigyakorlat mindenekelőtt erről szól.

A Szentmisén, az előadásokon és a csendben elköltött étkezéseken kívül nincs más kötött program. A lelkigyakorlatozók szabadon bekapcsolódhatnak közösségünk liturgikus imáiba, mivel a közös Isten-dicséret hatékonyan segíti az egyéni imát.

Mindenki a maga módján használhatja fel az imára és elmélkedésre szánt időt, ahol a pihenésnek, az alvás bepótlásának, a sétának, a természet szemlélésének is jó, ha helyet adunk. Az a fontos, hogy mindeközben ápoljuk a kapcsolatot Ővele, Akit Jézus úgy nevez, hogy „Abba, kedves Atya”, Aki életünk mindennapjaiban így szól hozzánk: „Én vagyok, aki itt vagyok Veled” (vö. Kiv 3,14).
Megérkezni – maradni – elmenni. Ezekkel a szavakkal lehetne kifejezni a lelkigyakorlatok három szakaszát. Az első szakaszban fontos, hogy megérkezzünk a csendbe, a munkahelyi és családi élet hétköznapjainak forgatagából belső nyugalomra jussunk és fokozatosan, amennyire ez lehetséges, elindítsuk a személyes lelkigyakorlat folyamatát. Amikor ez beindul, már elég sokat elmélkedtünk és imádkoztunk, következik a második szakasz – a maradni. A tapasztalat azt mutatja, amikor a gondolatok kissé elnyugodnak, miután imaszándékait Isten elé vitte az ember, akkor lesz fogékony az újra, és lassanként az ember már nem annyira beszélő, mint inkább odahallgató lesz Isten előtt. Az utolsó szakaszban, de még a csend légkörében, a menni lesz a meghatározó jelszó. Ez azt jelenti, hogy nem csak úgy egyszerűen távozunk a lelkigyakorlat csendjéből, hanem tudatosan visszatérünk arra a helyre, ahová Isten állított. A legfontosabb, amit magunkkal kell vinnünk, nem a jó elhatározásaink, hanem az újonnan begyakorolt „kettesben lenni Istennel”, aki „Velünk az Isten”.

Jelentkezés lelkigyakorlatra

Elfogadom az üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.