Lelkigyakorlatok 2021-ben

 

 

 

ISTEN JELENLÉTÉBEN ÉLNI — KÁRMELITA SZENTEK ÉS MÁS SZENTEK VAGY LELKI ÍRÓK TANÁCSAI ALAPJÁN

Időpont: 2021. szept. 17–19. (péntektől vasárnapig) BETELT.

Vezeti: M. Eszter nővér OCD

  • Hogyan lehet figyelmessé válni Isten szerető jelenléte iránt?
  • Mik a legjellemzőbb akadályok az összeszedettség felé vezető úton?
  • Közel lenni Istenhez – menekülni önmagamtól???
  • Mi az a „hétköznapi misztika”?

Részletek és jelentkezés »

 

 

A RÁHAGYATKOZÁS SZENTJEI

Időpont: 2021. szeptember 24–26. (péntektől vasárnapig)  BETELT.

Vezeti: Márta nővér OCD és Hedvig nővér OCD

Lisieux-i Szent Teréz, Szent Sziluán atya és Dórotheosz abba, mind a hárman a ráhagyatkozás mesterei voltak. Emberiek, egyszerűek és bizalommal teljesek maradtak, bár sok megpróbáltatás érte őket. Tanításaik a mindennapi életre adott válaszok voltak.

 „Ha minden lehetséges bűntényt elkövettem volna, akkor is ugyanilyen bizalmam lenne. Érezném, hogy a bűnöknek ez a sokasága olyan volna, mint az izzó parázsra hintett vízcsepp.”  (Lisieux-i Szent Teréz)

 „Bűnösök nem értik, hogy összes bűnük csak annyi Isten előtt, mint csepp a tengerben”  (Sziluán atya életéből)

„Alázzuk meg hát magunkat egy kicsit, és üdvözülni fogunk! S ha gyengeségünk miatt nem is tudunk nagy fáradozást magunkra vállalni, legalább keressük az alázatosságot! Én pedig hiszek Isten irgalmában, s hiszem, hogy azzal a kevéssel, amit alázattal teszünk, ugyanoda fogunk kerülni, ahol a szentek vannak, akik igen sokat fáradoztak, és nagy szolgálatot tettek Istennek.”  (Dórotheosz abba)

Részletek és jelentkezés »

 

„VÁLASZD AZ ÉLETET!” (MTörv 30,19)

Időpont: 2021. október 8–10. (péntektől vasárnapig) BETELT!

Vezeti: M. Petra nővér OCD

„Elétek tártam az életet és a halált, az áldást és az átkot! Válaszd az életet!” (MTörv 30, 19)

  • Miért kér tőlünk ilyet az Isten? Hát nem magától értetődő, hogy a két lehetőség közül mindig mindenki az életet választaná?  Úgy tűnik, nem…
  • Mit ért hát Ő az élet alatt? Mi akadályoz bennünket ennek választásában? Hogyan befolyásolja a döntéseinket a világban tapasztalt mérhetetlen szenvedés?
  • S végül: Engedjük-e, hogy meggyőzzön bennünket az Isten?

Részletek és jelentkezés »

 

 

LECTIO DIVINA MARIANA

Időpont: 2021. október 28–30. (csütörtöktől szombatig) BETELT!

Vezeti: Dr. Nyúl Viktor atya

A Szentírás imádságos olvasásának, vagyis a lectio divinának a módszerével olvasunk néhány evangéliumi szakaszt, amelyekben Szűz Máriára tekintünk, hogy tanuljunk tőle és kérjük őt, hogy vezessen el bennünket Fiához: Jézus Krisztushoz.

Részletek és jelentkezés »

 

 

„ABBA! HOGY ÜDVÖZÜLJEK?”— LELKIGYAKORLAT SZERZETESNŐKNEK (2. alkalom)

Időpont: 2021. november 19–21. (péntektől vasárnapig)

Vezeti: Mirjam nővér OCD

A sivatagi atyák tanítása alapján arra keressük a választ, hogyan tudunk szembenézni a lelki úton felmerülő akadályokkal.

Részletek és jelentkezés »

 

 

 

A lelkigyakorlatok a mindennapok forgatagától való tudatos eltávolodás, visszavonulás napjai, hogy az élet hullámhegyei és völgyei közepette a lényeges után kutassunk, a „forráshoz”, a „középponthoz” visszatérjünk, keresztény hitünknek új irányultságot adjunk.
A magyarszéki Kármelben a kármelita lelkigyakorlat formájára épülő lelkigyakorlatokat nyújtunk, melynek kialakulása a XVII. századra nyúlik vissza. A lelkigyakorlat vezetője a szigorúan betartandó csend légkörében előadásokat tart, egyéni elmélkedéshez, imához támpontokat, ún. impulzusokat ad. A külső csend azért fontos, mert segíti a belső csendet, mely fontos feltétele, hogy oda tudjunk hallgatni arra, amit az „igazság Lelke” (Jn 16,13) az egyes ember jelenlegi élethelyzetében – talán már régóta – sugallani akar. Az „odahallgatás” a legfontosabb „tevékenység” ezekben a napokban, amikor életünknek új irányultságot szeretnénk adni.

A kármelita lelkigyakorlat egyik jellegzetessége, hogy itt a résztvevőket nem kísérjük lelkibeszélgetésekkel. (Természetesen, ha kérik, van rá lehetőség.) Tudatosan törekedni kell arra, hogy Isten legyen a tulajdonképpeni beszélgetőtársunk. Azt gyakoroljuk be ezáltal, hogy a felnőtt és érett hitélet csak akkor lehetséges, ha az ember megtanul gondjaival, kérdéseivel, problémáival egyedül maradni, és mindazt, ami a jelenben foglalkoztatja, imája „témájává” teszi. Istennél kibeszéli magát, s az Ő hangjára odafigyel. A lelkigyakorlat mindenekelőtt erről szól.

A Szentmisén, az előadásokon, és a csendben elköltött étkezéseken kívül nincs más kötött program. A lelkigyakorlatozók bekapcsolódhatnak közösségünk liturgikus imáiba, mivel a közös Isten-dicséret hatékonyan segíti az egyéni imát.

Mindenki a maga módján használhatja fel az imára és elmélkedésre szánt időt, ahol a pihenésnek, a sétának, a természet szemlélésének is jó, ha helyet adunk. Az a fontos, hogy mindeközben ápoljuk a kapcsolatot Ővele, Akit Jézus úgy nevez, hogy „Abba, kedves Atya”, Aki életünk mindennapjaiban így szól hozzánk: „Én vagyok, aki itt vagyok Veled” (vö. Kiv 3,14).

Megérkezni – maradni – elmenni. Ezekkel a szavakkal lehetne kifejezni a lelkigyakorlatok három szakaszát. Az első szakaszban fontos, hogy megérkezzünk a csendbe, a munkahelyi és családi élet hétköznapjainak forgatagából belső nyugalomra jussunk és fokozatosan, amennyire ez lehetséges, elindítsuk a személyes lelkigyakorlat folyamatát. Amikor ez beindul, már elég sokat elmélkedtünk és imádkoztunk, következik a második szakasz – a maradni. A tapasztalat azt mutatja, amikor a gondolatok kissé elnyugodnak, miután imaszándékait Isten elé vitte az ember, akkor lesz fogékony az újra, és lassanként az ember már nem annyira beszélő, mint inkább odahallgató lesz Isten előtt. Az utolsó szakaszban, de még a csend légkörében, a menni lesz a meghatározó jelszó. Ez azt jelenti, hogy nem csak úgy egyszerűen távozunk a lelkigyakorlat csendjéből, hanem tudatosan visszatérünk arra a helyre, ahová Isten állított. A legfontosabb, amit magunkkal kell vinnünk, nem a jó elhatározásaink, hanem az újonnan begyakorolt „kettesben lenni Istennel”, aki „Velünk az Isten”.