Ha igaz, hogy senki sincs az Egyházban, aki ne köszönhetne valamit a Kármelnek (Hans Urs von Balthasar), akkor ezt a könyvet jó szívvel ajánlhatjuk nemcsak a kármelita család tagjainak, hanem mindazoknak a híveknek is, akik szeretnének többet tudni Istennek a szentek életében végbevitt csodáiról. Nem szó szoros értelemben vett történetírói munka, de nem is egyszerű vallásos könyvecske – „teológiai tapasztalatként” ábrázolja a szentek életét. Ez a bővített kiadás az ismert kármelita szentek mellett újabban oltárra emelt személyek arcképét nyújtja át az olvasóknak.
Antonio M. Sicari atya, sarutlan kármelita szerzetes, maga is részese annak a lelki tapasztalatnak, amelyről beszélni akar. Biblikus, aki mindenkor figyelemmel van az exegézis szigorú módszertanára a Szentírás tanulmányozása során éppúgy, mint a szentek életének szemlélése kapcsán. Teológus, aki képes olvasni Isten logikáját és akkor is tud beszélni róla, amikor egy-egy misztikus életéről mesél. Ragyogó előadó és író, aki képes átadni az Igazság üzenetét az élő nyelv dinamikájába öltöztetve.