Vivit Dominus in cujus conspectu sto.
Él az Úr, aki előtt állok. (1Kir 17,1)
Elevenen él a szeretet bennem élő Lelke, aki már régóta
megragadott engem. Élő, mindent elárasztó, uralkodó Jelenlét.
Belőle árad a szeretet, és Ő alkotja az Egyházat. A Benne, az Ő
jelenlétében való hit, ha átengedem magam erejének, szentté tesz
engem. Az lesz a küldetésem és dicsőségem, hogy az Ő eszközévé
válok, és engedem, hogy Ő vezessen, és általam Ő mŰködjön.
Bennem lévő jelenlétét és hatását kell egész belső és
külső életem középpontjába helyezni.
A Gyermek Jézusról nevezett Marie-Eugene (1894–1967)
kármelita atya, a pápai jogú Notre-Dame de Vie
Világi Intézmény alapítója