A szerző a párizsi „Institut Catholique” tanára. A buddhisták vallásuk egyik legjobb szakértőjeként tartják számon. E könyvben leírja belső útját…, valamint indokait, a Lótusz és Kereszt közül miért választja az utóbbit. Reméli, hogy gondolatmenete azok számára is hasznos lesz, akik a keresztény hit helyességét latolgatják a jelen világban.