Sancta Mater Teresia

3 000 Ft (ÁFÁ-val)

Jubileumi CD Avilai Szent Teréz születésének 500. évfordulójára

Lemezünk a Szent Terézia – zsolozsma tételeire épül, mindez szeretetteljes köszöntés Avilai Szent Teréz születésének 500. jubileumára. Különleges örömet jelentett számunkra, hogy fiatal muzsikus barátaink vállalkoztak rá, hogy közös felvételt készítsenek velünk. Hallhatunk 14. és 16. századi spanyol zeneszerzők gambán és gitáron előadott műveiből.

Kategória:

Product Description

Zelo zelata sum pro honore sponsi mei Iesu Christi”

Féltékeny szeretettel buzgólkodtam az én Jegyesemnek, Jézus Krisztusnak tiszteletéért. Ezzel az antifóna-szöveggel kezdjük évről évre a zsolozsmát Szent Terézia anyánk ünnepnapján. Mintha Teréz egész életének mottója lenne ez a mondat, melynek kezdete a Királyok első könyvéből való. Illés próféta, a Kármel atyja kiált fel így negyvennapi vándorlása után az Úrhoz: „Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum” (1Kir 19,10). Ez a kiáltás a Kármel mottójaként tovább zeng hosszú évszázadok óta egészen máig. Teréz Illés igazi „próféta-leánya”: Istenért lángoló és harcoló nagy szent, aki az enyhe szellőben, a magányos csendben hallja és hallgatja az Úr szavát.

Lemezünk a Szent Terézia-zsolozsma tételeire épül, s ezek mellé az egyszólamú gregorián dallamok mellé fűz fel néhány polifón, latin szövegű motettát, többek közt a 14. századi Las Huelgas-kódexből, illetve a Teréz-korabeli és szintén avilai születésű Tomás Luis de Victoria műveiből.

Különleges örömöt jelentett számunkra, amikor fiatal muzsikus barátaink Dinyés Soma művész-tanáruk vezetésével vállalkoztak rá, hogy közös felvételt készítsenek velünk, így az ő közreműködésükkel tovább gazdagíthattuk ezt a zenei körképet. Gamba-consortjuk Diego Ortiz két recercadaját (gambavariációját), valamint Antonio de Cabezón egy gregorián himnuszra (Ave maris, stella), illetve egy olasz táncra komponált variációit adják elő. Luys de Narváez, ugyancsak 16. századi spanyol zeneszerző művét Volter Kálmán gitáron szólaltatja meg.

A lemez végén szereplő két gitárkíséretes darab rekreációs hangulatot idéz. Dokumentumok igazolják, hogy Teréz és nővértársai gyakran perdültek táncra az esti üdülőóra idején. Ilyenkor előkerült a gitár, a kasztanyett, a tánc ritmusát pedig tapssal erősítették a vidáman éneklő nővérek. Ezt az oldott, igazi „kármelitás” hangulatot szerettük volna megidézni egy kis madrigállal és egy „bonus”-darabbal, P. Rafael-M. León OCD énekével.

Szent Terézia anyánk személye és tanítása elevenen él köztünk: velünk hallgatja ezeket a hangszeres műveket, velünk táncol, tapsol, kacag a rekreációkon, velünk imádkozik – és mi vele énekeljük az Úr irgalmát. Ahogyan Önéletrajzában írja: „…minél nagyobb a rossz, annál jobban tündöklik a Te kegyelmed nagy jósága. És mennyi okom van rá, hogy mindig énekeljem azt! Könyörgök Hozzád, Istenem, legyen így, és hadd énekeljem vég nélkül…”(Ö 14,11. Sajó Tamás fordítása).

Misericordias Domini in aeternum cantabo” (Zsolt 88,1)

Lemezünk szeretetteljes köszöntés születésének 500. jubileumára.