Thomas Keating a bencés hagyományt követő trappista rend tagja, aki
több mint hatvan éve elkötelezetten járja a lelki élet útját, számtalan
lelkigyakorlatot vezetett a középpontba vezető ima összefüggésében,
s fáradhatatlanul igyekszik előmozdítani a világvallások közötti
egyetértést. Az Egyesült Államokban, a Colorado államban működő
Szent Benedek apátságban él. Ebben a széles körben nagy sikert aratott
könyvében termékeny és alázatos tevékenységének eredményeit
foglalja össze.
Keating atya szerint a lelki út olyan folyamat, amelynek során
érzelmi, értelmi és fizikai téren egyaránt egyre átfogóbb kapcsolatba
kerülünk Isten valóságával, amely jelen van bennünk, de érzelmeinkkel
és gondolatainkkal nem tudjuk elérni, ha nem kötelezzük el magunkat
valamilyen lelkiségi formának. A lelki út során hinni kezdünk abban,
hogy Isten valóban bennünk lakozik, teljes lényével jelen van, s létünk
minden szintjét új erővel tölti meg. Azt is felismerjük, hogy ez az erő
jóindulatú, gyógyítóan hat és átalakít minket. Utunk során egyre
nagyobb örömünket leljük abban, hogy Isten bennlakozásának ereje
fokozatosan kibontakozik bennünk, s imaéletünket és cselekvésünket
egyaránt fokról-fokra áthatja.

 

Beleolvasok »