Ez a könyv azt mutatja be, hogyan bontakozik ki a szemlélődő élet,  miközben egyre kisebb teret kap bennünk hamis énünk és az a tudat, hogy távol vagyunk Istentől. Annyira bensőséges kapcsolatba kerülhetünk  Istennel, és olyan mély gyökereket ereszthetünk Isten valóságába, hogy már nem érezzük távol magunktól, s ahol eddig kettő volt,  ott már csak Egy van.
Thomas Keating

A Bensőséges kapcsolatban Istennel révén az olvasó egy hatalmas  életmű mélyebb megismerésére kap lehetőséget, ráadásul a könyvekben  testet öltő munkásságnál jóval kiterjedtebb életműére: az a  világszervezet, amely Thomas Keating és rendtársai tanítása  alapján bontakozott ki, évente több tízezer embernek nyújt segítséget  az imádságban és az Istenhez fűződő viszony ápolásában.  Ha közkinccsé válnak gondosan kidolgozott és megfontoltságukban  is újszeru útmutatásai, azzal minden keresztény életállapotban  élő imádkozók, laikusok, papok és szerzetesek egyaránt csak nyerhetnek.
Görföl Tibor