About ocd

A szerző nem adott nem adott meg minden adatot.
So far ocd has created 64 blog entries.

Los Andes-i Szent Teréz

1900. július 13-án született Santiago de Chilében. Édesanyját Lucía Solar de Fernándeznek, édesapját Miguel Fernández Jarának hívták. Házasságukból hét gyermek származott, Juanita volt közülük a negyedik. Miguel Fernández 1892-ben vette felelségül Lucía Solart, egy jómódú birtokos lányát. […]

Betlehemi Szent Mirjam

A Keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam nővér szülei  melkita görögkatolikusok voltak. Édesanyja, Mariam Chahyn, Tarsisból származott, édesapja, Giries (György) Bauardy pedig Horfeschből, vegyes lakosú palesztin falvakból: arabok és drúzok, muzulmánok és keresztények lakták. […]

Compiègne-i boldog vértanú nővérek

A Compiègne-i Kármel alapítása, 1641 óta mindig hűségesen őrizte a csendes imádság, a szegénység és a szabályokhoz való hűség szellemét. Így a forradalom kitörésekor, 1789-ben a szerzetesnők közösségében az Isten és a lelkek iránti szeretet még hevesebben kezdett lángolni. […]

Tiszteletreméltó Marton Marcell

1887. szeptember 9-én született a Zala megyei Kiskomáromban (Zalakomár), a Szent Szűz születésnapja utáni napon. Nemcsak születésében követte a Kisboldogasszonyt, hanem életével és tanításával is. Életének Ő volt a vezércsillaga. Szülei nagy hatással voltak a kis Boldizsárra. Az édesapa bensőséges, hallgatag, imádságos ember volt. Édesanyját pedig rajongva szerette a kisfiú. […]

Kármelita szentek liturgikus ünnepei >>

[…]

Vallomásaink a belső imáról

  Az ima önkéntes harc az emlékezésért, amely jelenvalóvá tesz minket az örökké Jelenvaló számára, amely éberré tesz az Éberen Szerető számára, amely irgalmassá, szelíddé, istenfélővé tesz. Az ima annak az embernek kiáltása Istenhez, aki elengedett minden más támaszt. […]

Boldog Marie-Eugène atya

Henri Grialou 1894. december 2-án született Franciaországban, egy Le Gua-ban (Aveyron megyében) élő falusi családban. […]

A Generális atya előszava Kinga nővér naplójának olasz kiadásához

Ez a könyv, mely most kerül bemutatásra az olasz olvasóközönségnek, Urunk Színeváltozásáról nevezett Kinga nővér naplója, aki a dél-magyarországi magyarszéki kármelita kolostor nővére. […]

A Feltámadásról nevezett Lőrinc testvér

Nicolas Herman (ez Lőrinc testvér polgári neve) fiatalságáról kevés adatunk van. 1614-ben, Hériménilben, a lotaringiai Lunéville mellett, született. […]

“Krisztust akarom megismerni”

Urunk Színeváltozásáról nevezett Kinga nővér írása […]