Ráébredni Isten bennünk lakására

Thomas Keating atya A Lélek gyümölcsei és ajándékai c. művéből   Az emberek nagy része azzal a tudattal éli mindennapi életét, hogy Isten távol van. Csakhogy némi filozófiai háttérrel nyomban eszünkbe juthat, hogy mi magunk sem léteznénk, ha Isten nem lenne jelen minden egyes pillanatban. […]

Kintsugi

Jeges Mirjam OCD írása. Megjelent a Vigilia folyóirat 2020/12. számában.   Viktor Frankl, a logoterápia atyja írásaiban több helyütt is beszél a létezés válaszjellegéről. Nem mi vagyunk a kérdezők, mi a megkérdezettek vagyunk; […]

Tegyétek Teréz örömét teljessé…

Varga László püspök atya gondolatai Elhangzott a magyarszéki Mindenszentek Kármelben 2007. augusztus 30-án, Kis Szent Teréz ereklyéjének jelenlétében.   Bár azt gondoljuk, mi választunk magunknak szenteket, akik segítenek bennünket a Krisztus-követésben és az élet teljességének megélésében, mégis mindez fordítva történik: a szentek találnak ránk. […]

Karcsi bácsi öröksége

M. Petra nővér OCD gondolatai, tanúságtétele Karcsi bácsi életéről, ránk hagyott örökségéről. Elhangzott 2019. július 20-án.   Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma eljött a Kármelbe. A mai napon Futó Karcsi bácsi hozott minket össze, érte adunk hálát, rá emlékezünk és megpróbálunk most egy picit úgy figyelni rá, mint […]

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről: “Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek ajánlottam magamat, egy pár percig elmélkedtem a getszemáni kerti jelenetről. […]

Karácsonyi elmélkedés Keresztes Szent János költeményével

Adventben a Románcokat választottam kísérőnek, hogy Keresztes Szent János mély Isten-tapasztalata és misztikus megértése segítsen, adjon megvilágosításokat, hogy jobban megértsem ezt a nagy titkot. […]

Isten boldog fénye

Részletek Mirjam nővér OCD Árnyékában kívántam élni c. könyvéből   „Isten majd bizonnyal meglátogat titeket.” A Teremtés könyvének 50. fejezetében olvashatjuk ezeket a szavakat, melyeket a haldokló József intéz testvéreihez (Ter 50,24). A bibliai héber itt egy sajátos nyelvi szerkezetet használ, melyet szó szerint így fordíthatnánk: Isten meglátogatván meglátogat benneteket. […]

P. Tilmann Beller gondolatai (I.)

P. Tilmann Beller (1938-2012) katolikus pap, schönstatti¹ atya, pszichológus. 2011 őszén tartott lelkigyakorlata alapján osztjuk meg az Olvasókkal a kincseket, amelyeket kaptunk. […]

Keresztút Los Andes-i Szent Terézzel

Idén, 2020. április 12-én lesz 100. évfordulója Jézusról nevezett Szent Teréz chilei kármelita nővér mennyei születésnapjának. Krisztus fiatalon elhúnyt jegyese így fogalmaz élete kapcsán: „Lelkem történetét két szóban lehet összefoglalni: szeretet és szenvedés!” Az alábbi keresztút válogatás lelki naplójából.   […]

Otthonommá lettél

Az Üdvözítőről nevezett Mária Petra nővér OCD írása. Rövidített változata megjelent a Vigilia c. folyóirat 2019/11. számában.  „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne.” (Jn 6, 56) Uram, Jézus Krisztus, az élő Istennek Fia, kérlek, küldd el nekem Szent Lelkedet, hogy fényed átjárjon, s ha keveset is, valamit meg tudjak érteni Szent Igédből, […]