Szent II. János Pál pápa 2001 elején jelentetett meg egy apostoli
levelet „Az új évezred kezdetén” címmel, melyben összegezte
a Nagy Jubileumi Év kegyelmi mérlegét, s ebből kiindulva egyúttal
„a jövő prófétai jóslatát” kívánta közzétenni az új évezred
kihívásaira vonatkozóan két olyan alapvető irányelv segítségével,
amelyek nélkül az Egyház nem boldogulhat küldetése gyümölcsöző
betöltésében a jövőben sem. Mindkét irányelv esetében –
a kegyelem elsődlegességére építő, Krisztustól való újraindulás
és a szentháromságos szeretetközösség lelkiségének megélése
– a Lisieux-i Szent Terézt egyházdoktorrá nyilvánító pápa hivatkozik
Teréz nagyszerű tanúságtételére, akinek az életében és tanításában
azok megvalósulását különleges módon szemlélhetjük.
II. János Pál intuíciói azóta sem veszítettek aktualitásukból, sőt,
Teréz szüleinek szentté avatása még inkább kinyilváníthatja azok
prófétai jellegét. Könyvünknek ez a második, jelentősen bővített
és teljesen átdolgozott kiadása ennek próbál eszköze lenni a harmadik
évezredben élő keresztény számára.