Teréz, az aranyszázad asszony, a sáncaival büszkélkedő Avila nemes városának leánya, mely város jelszava: “inkább összetörni, mint meghajolni”. Hasonlóan Amerika meghódítására indult fivéreihez, Teréz is a konkvisztádorok, a hódítók csapatához tartozik. De nem a saját dicsőségét keresi, de még csak a spanyol királyét sem. A Terrae incognitae, az ismeretlen földek, ahol “kockáztatja életét”, a belső életet jelentik, ahol a kegyelem által elnyeri Isten dicsőségét. Szent Teréz egész létének középpontjába Jézus Krisztust helyezi. Arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztus Szent Embersége megkerülhetetlen a hiteles keresztény élethez. Ő az “igazi barát”. (Ö 22,6)Teréz arra hív, hogy kövessük őt ezeken az ösvényeken, míg csak el nem érünk lényünk legmélyére, ahol a Szentháromság lakozik, aki a “maga képére és hasonlatosságára” (Ter 1,26) alkotott meg minket.