Vajon a megtérés pontszerű vagy folyamatjellegű? Váratlanul és elszigetelten tör be az életünkbe, vagy van előzménye és következménye is? A Kármel szentjeinek életútjából és tanításából merítve inkább a második verzió mellé tenném le a voksomat. A szükségszerűen ismétlődő növekedési kríziseink mindig újabb és újabb egyensúlyvesztést eredményeznek, melyeket azonban végső soron maga Isten kezdeményez a több élet reményében.