Az Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére kiadott legújabb könyvünk

Az Eucharisztia tanbeli és tanúságtevő, gazdag, de nem teljes bemutatásával a CITeS-nek az volt a szándéka, hogy világosságot és biztatást adjon a könyv olvasóinak ahhoz, hogy napról napra mélyebben megtapasztalják Krisztus bátorító jelenlétét ezen a csodálatos szentségen keresztül, mert „minden életszentségre törekvésnek, minden, az Egyház küldetésének teljesítéséért végzett nekifeszülésnek, minden lelkipásztori terv megvalósításának az Eucharisztikus Misztériumból kell merítenie a szükséges erőt, és feléje mint csúcspont felé kell irányulnia.”