Az Ezen a hegyen mélyreható könyv, amely a lelki élet lényegét ragadja meg . Hogy magát a szerzőt idézzük: „Amikor Isten meghitt kapcsolatra hív, arra vágyik, hogy igazi találkozás jöjjön létre köztem mint valódi személy és közte mint valódi Isten között . Imaéletünk minden viszontagsága a fent említett egyik vagy másik valóság felfedése körül zajlik .” Ám ez a könyv nem kizárólag az önismeretről szól, legyen az bármennyire is életbe vágó – és ha kétségeink lennének a fontosságát illetően, elég újraolvasnunk Avilai Teréz kijelentését: „Meggyőződésem szerint egy napi alázatos önismeret, ha még annyi keserűségünkbe és szenvedésünkbe került is, nagyobb kegyelme az Úrnak, mint soknapi elmerülés a belső imába .”1 Ez a könyv végül mégiscsak imára hív, mély és beteljesülést nyújtó kapcsolatra Krisztussal, aki bensőnkben lakik, és nem kevesebbre hív minket, mint egy vele egységben megélt életre . Mary McCormacknek nagy tapasztalata van az emberi természetről és az imaéletről . Immár negyven éve kármelita apáca, a Brit Kármeliták Szövetségének elnöke, és többször volt már perjelnő . Emellett fontos részt vállal a fiatalabb nővérek képzésében .