A nemzetközi apostoli Schönstatt a katolikus egyházon belüli
megújulási mozgalom, amelyet P. Joseph Kentenich (1885–1968)
palottinus szerzetes alapított 1914-ben Németországban, a Rajna
menti Vallendar város Schönstatt nevű kollégiumában, ahol spirituálisként
működött. A mozgalom az önnevelés felgyorsítását,
az új korszak számára egy új keresztény embertípus és közösség
felnevelését tűzte ki céljául. Eszménye a tökéletes szabadságra
jutott ember, akiben a kegyelem uralkodik; a lélekkel, erkölcscsel,
istenivel átitatott ember, akiben harmonikusan kapcsolódik
a természet és a kegyelem, aki nem szolgája sem a saját szenvedélyeinek,
sem korunk elszemélytelenítő hatalmainak; aki képes
irányítani magát, és rávésni a világra Krisztus képét. Schönstatt
középpontjában a Máriával kötött szeretetszövetség áll, amelynek
lényege, hogy odaajándékozzák munkájukat, törekvéseiket
és az ezzel járó áldozatokat a Szűzanyának, aki gondoskodik arról,
hogy Krisztus újjászülessék szívükben, közösségükben, és ott
újból élővé váljon. A mozgalom VI. Pál pápától 1965-ben megkapta
a „Nihil obstat”-ot.
P. Tilmann Beller (1938–2012) katolikus pap, schönstatti atya,
pszichológus, P. Joseph Kentenich tanítványa. Kezdetben ifjúsági
vezető, majd a mozgalom családos ágában dolgozik. Miután
Ausztriában létrehozza a Schönstatt-mozgalmat, 1980-tól
Magyarországra jön, hogy felépítse a magyar Schönstattot is.
Németországban 1992-től haláláig a mozgalom vezetője.

Beleolvasok »