„Igaz-e, hogy kétezer évvel ezelőtt Jézus Krisztus alakjában maga az
élő Isten járt itt közöttünk? Igaz-e, hogy ma is jelen van, találkozhatunk
Vele a szentmisében, felismerhetjük a másik emberben, aki
talán éppen a mi segítségünkre szorul rá? Megszólít ma is, mint
annak idején Máriát és Tamást? Igen. Megszólít minket is.
Megszólított engem is. Elindított a hit útján. Én pedig lassanként
hinni kezdtem, hogy Ő van, hogy Ő szeret engem, hogy lehajolt
hozzánk és emberré lett Jézusban, és szenvedett, mert fájt Neki az,
hogy mi sebeket ütünk egymáson. Amióta Ő meghalt és feltámadt,
azóta terjed az örömhír, hogy az Isten szeretete erősebb a halálnál,
hogy még a bajban, a halálban is Vele találkozhatunk, mert Ő él
és vár minket Országába. Járja át az életünket a feltámadás húsvéti
öröme!”
Roska Péter budapesti pap, jelenleg Újpesten plébános. Korábban
Kárpátalján, Budapest-Belvárosban, az Esztergomi Szemináriumban
és a Tömő utcai plébánián szolgált.