Ebben a lelkigyakorlatban azt fogjuk szemlélni, hogyan és mekkora fává növekedett Kis Szent Teréz lelkében az isteni erények magja; azt a fát nézzük, amelynek árnyékába mi is odaülhetünk, hogy felüdüljünk, csodálkozzunk, tanuljunk, és hálát adjunk Isten ajándékáért. Őt szeretnénk hallgatni, a modern idők legnagyobb szentjét, az Egyház legfiatalabb tanítóját.