Bár senki nem vonja kétségbe, hogy megöregszünk, az öregedés
folyamata többnyire felkészületlenül ér bennünket és nagy erőkkel
arra késztet, hogy az uralkodó szociokulturális gondolkodást
magunkévá tegyük, miszerint egy olyan lefelé ívelő és leépülő
szakaszába értünk életünknek, mely tele van kellemetlenséggel és
bosszúsággal. Rengeteg írás foglalkozik ezzel a témával, reflexiók,
tanulmányok, tanácsok, nagyon sokféle ötletet hallhatunk a
játékostól a kulturális megközelítésig, a kozmetika csodatevő szereit
is beleértve.
Ez minden? – kérdezhetjük magunktól. Az evangéliumnak itt
nincs meg az a képessége, hogy kitágítja szűkös lehetőségeinket és
arra késztet, hogy a legvégső következményekig megéljük a hitet,
a reményt és a szeretetet? Bőségben fogtok élni, ígérte Jézus. Nem
lenne akkor mégis lehetséges a bőségben élt öregség?
Ez a könyv abból a vágyból született, hogy felfedezze ennek a
„bőségnek” a forrásait, párbeszédet folytatva a Biblia és korunk
szereplőivel, akik azt mondják, ők megtalálták ezt a forrást. Bárcsak
segítene ez a könyv a keresésben, hogy – szemben a társadalom
kínálta megoldásokkal – ragyogva tudjunk megöregedni, Isten
jelenlétében, Akiben örömmel ujjonghatunk fel az alkony kapujában.

DOLORES ALEIXANDRE PARRA a Szent Szív Társaság (Sacré
Coeur Nővérek) szerzetesnője, nyugdíjazásáig biblikus professzorként
dolgozott a Comillasi Egyetemen. Számos könyvet írt, továbbra is
dolgozik különböző folyóiratoknak, képzéseket, előadásokat tart biblikus
és lelkiségi témákról. Jelenleg egy olyan közösségben él, amely
egy Caritas projekt keretében „Biblia-gyakorlatokat” tart hajléktalan
családok számára.