A misztérium kifejezés a modern keresztény gondolkodás egyik legnemesebb vonulatát foglalja össze: arra a felismerésre utal, hogy Isten nem csupán különböző dolgokat közölt magáról az embernek, hanem ténylegesen jelenvalóvá vált és elérhető lett a történelemben. A könyv ennek az isteni jelenlétnek a bemutatására vállalkozik. Nagyszabású áttekintést nyújt arról, hogy miként viszonyul Isten misztériuma, azaz Jézus Krisztus az univerzumhoz és a vallások világához, majd főként a szentségekre, a liturgiára, a Szentírásra, a személyes imádságra és az ikonokra koncentrálva ismerteti feltárulásának különböző szintjeit.
A szerző bencés szerzetes, képzett bizantinológus, aki nagy teret szentel a keleti kereszténység hagyományainak, és szokatlan nyíltsággal beszél a modern ember tapasztalatairól.