Ki ne szeretné közülünk, hogy egy igazi mester vezetése alatt,
személyre szabottan tanulhasson meg valamit, nyerhessen
bevezetést egy választott életforma titkaiba?
Céline Martin-nek, azaz Genovéva nővérnek megadatott ez
a kegyelem, amikor belépve a Lisieux-i Kármelbe saját húga – a
Gyermek Jézusról nevezett Teréz – lett az újoncmesternője.
Neki megadatott, hogy édestestvére, lelki nővére, „a modern
idők legnagyobb szentje” mellett tanulhassa a Kármelben a
tökéletesség útját.
Mire tanít Teréz? A szeretetre. Ő megértette, hogy „Isten a
szeretet”, hogy „a Szeretetnek csak Szeretet lehet a bére”, ezért
egész szerzetesi életében arra törekedett, hogy ezt a szeretetet
viszonozza, hogy erre a rábízottakat is megtanítsa.
Céline alapvetően tudatában volt a neki jutott nagy
kegyelemnek, és mintegy kötelességének is érezte, hogy ezt
másokkal megossza. Így született meg ez a mű, amelyet magyar
nyelven első alkalommal tarthat kezében a kedves Olvasó.