About ocd

A szerző nem adott nem adott meg minden adatot.
So far ocd has created 65 blog entries.

Felfénylő jelenlét

Amikor hajdanán két sivatagi remete összetalálkozott, nem azt kérdezték egymástól: „Hol laksz?”, hanem: „Hol küzdesz?”. Én már huszonnyolc éve a Kármelben élek és itt küzdök a mindennapi szeretetért. A Kármel jelentése: az Isten kertje, de kolostorunk ugyanakkor a pusztaság helye is.  […]

Barsi Balázs OFM: Utolsó szó Istennek itt a földön

A szerzetesi fogadalom kizárólagos, végleges és személyes önátadás a Szentháromságnak. A keresztségi fogadalom egyfajta beteljesítése […]

Isten barátsága

„Isten barátsága halhatatlanságot ajándékoz mindazoknak, akik erre a barátságra törekednek. Kezdetben tehát Isten nem azért alkotta meg Ádámot, mintha rászorult volna, hanem hogy legyen kit megajándékoznia jótéteményeivel… Nem is azért parancsolta meg nekünk követését, mert rászorul szolgálatunkra, hanem hogy megadja nekünk az üdvösséget. […]

Kármelhegyi Boldogasszony főünnepe 2018

2018. július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony napján különleges ünnepet ült a magyarszéki kármelita nővérek közössége. Rendünk generálisa, Saverio Cannistrà OCD atya megáldotta a kápolna évek óta készülő oltárképét, Varga Ferenc Munkácsy-díjas festő- és szobrászművész munkáját és a kolostor új, befejező épületszárnyát. […]

Emlékezés Futó Károly atyára

Szeretett lelkiatyánk, gyóntatónk, Futó Károly atya életének 93., áldozópapságának 67. évében, 2017. november 10-én az örökkévalóságba költözött. Szentmisével egybekötött temetése 2017. november 13-án, hétfőn 14 órakor volt kolostorunkban. […]

“Életem értelme: Isten! Isten maga.”

  Urunk Színeváltozásáról nevezett Kinga nővér tanúságtétele (részlet a naplójából)       … Immár rátérek a fontosabb dolgokra: hivatásom történetére. Ott hagytam abba, hogy negyedik évemet tapostam az egyetemen. Az év vége felé járt, kezdődött a nyári vizsgaidőszak. Egy este fáradtan leültem a tévé elé, véletlenszerűen bekapcsoltam. […]

Avilai Szent Teréz

Teréz 1515-ben született egy kasztíliai hívő, nemesi családban. Édesanyja révén nagymúltú család tagja. Apai nagyapja viszont egy toledói zsidó kereskedő, aki áttért, mint annyian az akkori Spanyolországban. Kilenc fiú és két lánytestvére között, nem számítva az unokatestvéreket, Teréz e kis világ fénypontja, mókamestere. […]

Keresztes Szent János

„Arca békét és örömöt sugárzott; soha nem látszott csüggedtnek, soha nem tűnt úgy, hogy neheztel, akár önmagára, akár az irányítása alatt állókra; mindig szelíden bánt az emberekkel.” Így jellemzi egy szerzetestársa Keresztes Szent Jánost. […]

Lisieuxi-i Szent Teréz

Thérèse Martin a franciaországi Alençonban született 1873. január 2-án, kilenc testvér egyikeként, akik közül csupán öt lány élte túl a gyermekkort. Apja, Louis órásmester és ékszerész, anyja, Zelie pedig csipkekészítő volt. Házasságkötésük előtt mindketten szerzetességre készültek. […]

Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta

Edith Stein 1891. október 12-én született Breslau-ban, egy hét gyermekes család legfiatalabb gyermekeként. Édesapja két éves korában meghalt, édesanyja szigorú zsidó vallásos nőként gyermekeitől is megkövetelte a vallás gyakorlását. […]