A Feltámadásról nevezett Lőrinc testvért, ezt a szerény, csendes,
ám Isten-szeretettől és mély emberi együttérzéstől sugárzó
kármelita szerzetest, a nyugati lelki irodalom klasszikusai között
tartja számon. Lőrinc hagyatéka korának – a XVII. századnak –
stílusjegyeit hordja magán, de éppen ez adja különleges zamatát
és talán súlyát is: hiszen miért idézné gondolkodók és lelki
szerzők hosszú sora egészen napjainkig, például Henri Nouwenig,
e csekély terjedelmű, „ósdi” írásokat, hacsak tartalmuk nem
valami örökérvényűt közölne, mégpedig egészen egyedi módon
és különleges erővel?
Világszerte számos nyelven ismertek ezek az tanítások. Első
magyar nyelvű fordítása kiadónk gondozásában jelent meg.