Edith Stein a filozófia doktora, 1891.október 12-én egy zsidó családban született Breslauban. 1922.január 1-jén keresztelkedett meg, 1933.október 14-én lépett be a Kármelbe. 1942.augusztus 2-án Auschwitzba hurcolták, ahol 1942.augusztus 9-én megölték. Vértanúként halt meg népéért és hitéért.
A Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta kármelita nővért II.János Pál pápa 1998-ban iktatta a szentek sorába, 1999 óta Európa társvédőszentje.
Az önéletrajz jellemzője, hogy nem annyira tényeket, mint inkább élményeket örökít meg; úgy adja vissza a tényeket, ahogyan Edith Stein átélte őket. A gyerekkort feldolgozó rész jó képet ad egy császárkori család életéről és a zsidóság körében is kialakult művelt polgári rétegről. A breslaui és göttingeni tanulóévekből megláthatjuk Edith Stein szokatlan tehetségét, mohó tanulásvágyát és kirajzolódik az egyetemi hallgatónők első nemzedékének lelkesültsége is. A kézirat az 1916-os év eseményeivel végződik, sajnos nem adatott meg egésszé kerekítenie írását.