M. Petra nővér elmélkedése az Eucharisztia szentségéről. Az írás először a Vigilia folyóirat 2019/11. számában jelent meg némileg rövidített formában.

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne.” (Jn 6,56)

Az Eucharisztia misztériumába egy karácsonyi misén vezettél be igazán, amikor feltárult előttem önkéntes kiszolgáltatottságod. Egy egyszerű, istállóból lett kis kápolnában négy kép, mely mint a négy evangélium rajzolja meg arcodat, Istenem.

„Isten mindent odaad. Ez a megtestesülés titka. Ez az Eucharisztia titka is. Megtestesülés és Eucharisztia két kifejezés, amely Isten mérhetetlen, önfeláldozó szeretetét tükrözi. És így az áldozat a kereszten, és az áldozat az asztalnál ugyanaz az áldozat, egy tökéletes isteni önátadás, amely időben és térben az egész emberiségnek szól.” (Henry J. M. Nouwen: Lángoló szívvel c. könyvéből)