Miként lehet összeegyeztetni a hitet és a munkahelyi, társadalmi
életet? Valóban csak két lehetőség között lehet választani: a világban
élni, távol Istentől, vagy Isten közelében, de távol a világtól?
Ezt a mindig is időszerű kérdést már a III. században felvetette
Órigenész. Egészen addig nyilvánvalónak tűnt, hogy a kísértések
a külső világból érkeznek, de akkor hogyan lehetséges, hogy a
világtól elzárkózott remeték is átélik a kísértések viharát? Talán
a kísértések az ember bensejéből származnak? Ha igen, miként
lehet ellenük harcolni?
Először is fel kell ismerni és el kell választani egymástól a jót és
a rosszat, azután benső harcot kell indítani és meg kell találni Istent
önmagunkban. Mariette Canévet jelentős lelki írók – Remete Szent
Antal, Gázai Szent Dórotheosz, Evagriosz Pontikosz, Szent Ágoston,
Sziénai Szent Katalin és Loyolai Szent Ignác – művein keresztül keresi
a választ a keresztény hit ezen alapvető kérdéseire.
E könyv célja, hogy felfedezzük Istent önmagunkban. A kísértés
megismerésével eljutunk önmagunk megismeréséhez.
Mariette Canévet hosszú időn keresztül az ókeresztény irodalom
tanára volt Strasbourgban. Szakterülete Alexandriai Philón és
az egyházatyák munkássága. A keresztény források kiadásával
foglalkozó Institut des Sources Chrétiennes munkatársa. Számos
továbbképzést vezetett különféle szerzetesi és világi közösségekben.