About ocd

A szerző nem adott nem adott meg minden adatot.
So far ocd has created 65 blog entries.

Támassz hitet általunk, Urunk!

Különlegesen szép és megható ünnepre került sor kolostorunkban 2022. július 18-án. Csermely Péter evangélikus lelkész első igehirdetését nálunk tartotta. Alábbiakban olvashatják az igehirdetés teljes szövegét.   […]

A.C. Winter: Temke csillaga

Szeretettel küldjük ezt a karácsonyi mesét felnőtteknek és gyerekeknek! […]

Hol a helye az Egyházban egy kontemplatív közösségnek?

Elisabeth Peeters¹ kármelita nővér írása   Néhány évvel ezelőtt történt: egy fiatal felnőttekből álló csoport ült velem szemben a kolostor beszélőszobájában. […]

Vonzz engem és futunk

Feltételek nélkül bízni, ráhagyatkozni az Irgalmas Szeretetre, de nem erőfeszítések nélkül; mindent remélni, de nem tétlenségben; végtelen vágyakkal szeretni, nem elszalasztva a hétköznapi, jelentéktelennek tűnő kis lehetőségeket. Szegénységünkben túlcsorduló lehet a gazdagságunk, mert a kincsek megoszthatók – „ez a szentek közösségének jótéteménye” (TE)¹. […]

Homília Anna nővér fogadalmán

Schunk János, Budapest-rómaifürdői plébános atya homíliája Elhangzott 2021. május 24-én, Szentháromságról nevezett Anna nővér fogadalomtételekor   + EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből Abban az időben: Jézushoz odasietett valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” ,,Miért mondasz engem jónak? - kérdezte Jézus - Senki sem jó, csak az [...]

A megtalált élet

2022. július 3-án kolostorunkba Krisztina nővérünk ünnepélyes örökfogadalommal Krisztus szorosabb követésére kötelezte el magát. Az alábbiakban az ő tanúságtételét olvashatják. […]

Úton a Szentháromság asztalához

Szentháromságról nevezett Anna nővér tanúságtétele   2021. május 24-én, pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapján – mely napon egyben Szűz Máriára mint a keresztények segítségére is emlékezik Egyházunk – egyszerű fogadalmat tett közösségünkben Anna nővér.   Mit jelent számodra szerzetesnek lenni? […]

Belépni Szent József árnyékába – Avilai Szent Teréz ajánlásával

Elohim, Adonai, „te, Uram, e nép között vagy és színről színre engeded látni magad, s felhőd védi őket, s felhőoszlopban jársz előttük nappal, s tűzoszlopban éjszaka” (Szám 14, 14). […]

Mária, az Eucharisztia asszonya

Jean-Gabriel Rueg o.c.d. atya elmélkedése   János Pál pápa csodálatos enciklikát hagyott ránk az Eucharisztia misztériumáról. Az Ecclesia de eucharistia utolsó, hatodik, fejezetében arra kér bennünket, hogy lépjünk be Szűz Mária iskolájába, akit az „eucharisztikus asszony” gyönyörű névvel minősít: „Mária egész életében eucharisztikus asszony”(53. §) – írja a pápa. […]

Gondolatok a nagyhétről

„Az Ő szíve ki van tárva, mint Fiának kezei, aki a keresztről mindent magához vonzott. A kereszt alatt megkapta Fia örökségét, a megváltottak Édesanyjaként mindenkit befogadott a szívébe.” — Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) elmélkedései Húsvét titkáról Mária alakjára összpontosítva. […]