About ocd

A szerző nem adott nem adott meg minden adatot.
So far ocd has created 61 blog entries.

Úton a Szentháromság asztalához

Szentháromságról nevezett Anna nővér tanúságtétele   2021. május 24-én pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapján – mely napon egyben Szűz Máriára mint a keresztények segítségére is emlékezik Egyházunk – egyszerű fogadalmat tett közösségünkben Anna nővér.   Mit jelent számodra szerzetesnek lenni? […]

Hol a helye az Egyházban egy kontemplatív közösségnek?

Elisabeth Peeters kármelita nővér írása   Néhány évvel ezelőtt történt: egy fiatal felnőttekből álló csoport ült velem szemben a kolostor beszélőszobájában. […]

Belépni Szent József árnyékába – Avilai Szent Teréz ajánlásával

Elohim, Adonai, „te, Uram, e nép között vagy és színről színre engeded látni magad, s felhőd védi őket, s felhőoszlopban jársz előttük nappal, s tűzoszlopban éjszaka” (Szám 14, 14). […]

Gondolatok a nagyhétről

„Az Ő szíve ki van tárva, mint Fiának kezei, aki a keresztről mindent magához vonzott. A kereszt alatt megkapta Fia örökségét, a megváltottak Édesanyjaként mindenkit befogadott a szívébe.” — Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) elmélkedései Húsvét titkáról Mária alakjára összpontosítva. […]

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről: “Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek ajánlottam magamat, egy pár percig elmélkedtem a getszemáni kerti jelenetről. […]

Kintsugi

Jeges Mirjam OCD írása. Megjelent a Vigilia folyóirat 2020/12. számában.   Viktor Frankl, a logoterápia atyja írásaiban több helyütt is beszél a létezés válaszjellegéről. Nem mi vagyunk a kérdezők, mi a megkérdezettek vagyunk; […]

Mária, az Eucharisztia asszonya

Jean-Gabriel Rueg o.c.d. atya elmélkedése   János Pál pápa csodálatos enciklikát hagyott ránk az Eucharisztia misztériumáról. Az Ecclesia de eucharistia utolsó, hatodik, fejezetében arra kér bennünket, hogy lépjünk be Szűz Mária iskolájába, akit az „eucharisztikus asszony” gyönyörű névvel minősít: „Mária egész életében eucharisztikus asszony”(53. §) – írja a pápa. […]

“Védőn körülvette” (MTörv 32,10)

Megfeszített–Megdicsőült Jézusról nevezett Mária Magdolna nővér tanúságtétele   – “Védőn körülvette, oltalmazta, óvta, mint szeme világát.” (MTörv 32,10) Ezt a mondatot választottad 2021. február 2-án ünnepelt ezüst fogadalmad mottójául. Mesélnél magadról? […]

Karácsonyi elmélkedés Keresztes Szent János költeményével

Adventben a Románcokat választottam kísérőnek, hogy Keresztes Szent János mély Isten-tapasztalata és misztikus megértése segítsen, adjon megvilágosításokat, hogy jobban megértsem ezt a nagy titkot. […]

Isten boldog fénye

Részletek Mirjam nővér OCD Árnyékában kívántam élni c. könyvéből   „Isten majd bizonnyal meglátogat titeket.” A Teremtés könyvének 50. fejezetében olvashatjuk ezeket a szavakat, melyeket a haldokló József intéz testvéreihez (Ter 50,24). A bibliai héber itt egy sajátos nyelvi szerkezetet használ, melyet szó szerint így fordíthatnánk: Isten meglátogatván meglátogat benneteket. […]