Mirjam nővér húsz éve perjelnője a magyarszéki
sarutlan kármelita nővérek közösségének.
A mostani közösség minden tagja az ő
kezébe tette le fogadalmát.
A perjelnő „elöl-járó”. Nem főnöknő, hanem
előttünk járó, útmutató, utat törő –, akit először
szúrnak a tüskék, csapnak a gallyak –, aki
rendületlenül vezet, visz magával az egyetlen
cél, Isten felé, „…mintegy látva a Láthatatlant”
(Zsid 11,27).
Mirjam nővér a kereszt koordinátarendszerében él: fölfelé a Lélekbe
kapaszkodik, hiszen a Vigasztaló Szentlélekről nevezett; az Istenszülő
mellett áll, akinek nevét viseli; s a kereszt titkát kutatja, gyakran
alászállva annak fájdalmas mélységeibe is.
Tanítása igazi „egzisztenciális egzegézis”, mert egész lényét átjárja, és
egész lényével át is adja.
Ezek a beszédek, tanítások közösségünk különböző eseményein
hangzottak el: beöltözés, karácsony, nagycsütörtök, káptalanok.
Adja Isten, hogy az Olvasót is megajándékozza ez a könyv Krisztus
békéjével és örömével.