Molnár Imre szociológus, történész Ipolyságon (jelenleg: Šahy, Szlovákia) született 1956. november 26-án. Nős, négy gyermek édesapja. Több, a szlovákiai magyarság történelmével és a lengyel-magyar történelmi kapcsolatokkal foglalkozó cikk, tanulmány és könyv szerzője, szerkesztője. Egyetemi tanulmányai óta foglalkozik a magyar szentek, a lengyel-magyar kapcsolatok és Isten Szolgája Esterházy János életművének kutatásával. 2018-ban jelent meg Boldog Jerzy Popiełuszko lengyel vértanúról írt életrajzi kötete. Kutatási eredményeit a magyar nyelven kívül, lengyelül, szlovákul, németül és angolul is publikálta. 2015 óta a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója.
„Az általunk eddig ismert történelmi tények mögött ott húzódik egy másfajta történelem is. Egy olyan eseményfonál, esetünkben a magyarság íratlan történelmiaranyfonala, melyet nem mi emberek írunk itt a földön a magunk véges eszközeivel. Erről a történelem mögötti történetről elmélkedik Dümmerth Dezső történész is, aki ezt a folyamatot titokzatos jelbeszédként írja le népünk több mint ezeréves történelme során is. A gondviselő Isten tervének megvalósulása, gyümölcse leginkább azoknak az embertársainknak az életében fedezhető fel, akik az isteni gondviselés eszközeként képesek voltak együttműködni a Teremtő rájuk vonatkozó terveivel. Az ő életükben felfedezhetjük azt a jelet, amely nemcsak a saját létük, hanem az őket körülvevő társadalom és nemzet élete számára is üzenetként értelmezhető.”