HÍREK, AKTUALITÁSOK  

 

 

Maranatha lelkigyakorlatos házunkban

előreláthatólag júniustól fogadunk vendégeket.

Itt lehet jelentkezni »

 

A kolostori vendégházakat

július 13-tól szeretnénk megnyitni.

A hosszú szünet után nagy szeretettel várjuk vendégeinket!

Itt lehet jelentkezni »

 

 

Nagy segítséget jelentene számunkra,

ha kolostori termékeinkből

honlapunkon keresztül vásárolna,

jelenleg ez az egyetlen bevételi forrásunk!

A 10.000 Ft feletti vásárlást ingyenesen kiszállítjuk!

Hálásan köszönjük!

 

 

 

 

 

Kézműves csokoládéműhelyünk

prémium minőségű termékeiből mostantól

honlapunkon keresztül is lehet rendelni!

 

 

 

 

kolostori termékek/kézműves csokoládé »

 

 

ÚJDONSÁG!

 

HANGOSKÖNYV FORMÁJÁBAN IS MEGJELENT

JEAN ABIVEN OCD, LÁTOGASD MEG ÖNMAGAD!,

LELKIGYAKORLAT AVILAI SZENT TERÉZZEL CÍMŰ MŰVE

ÉS FUTÓ KÁROLY ATYA A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKAI CÍMŰ LELKIGYAKORLATA

Megrendelhető a kolostori termékek, CD menüpont alatt »

 

 

 

 

 

LEGÚJABB KÖNYVEINK

 

 

A boldogság, amelyről Jézus beszél, nem külső körülmények függvénye, mélyen belül érinti az embert, hozzá tartozik. Nem azért vagyunk boldogok, mert van valamink, hanem mert vagyunk valamik. Nagyon lényeges szem előtt tartani, hogy az életkörülmények nem játszanak döntő szerepet a boldogság tekintetében: csak az a döntő, hogy az Úrban legyünk. Aki az Úrban él, az boldog, aki az Úrban hal meg, az boldog, aki az Úrban szenved, az boldog, aki az Úrban szegény, az boldog.

 

Ez a kis könyvecske a lelki irodalom gyöngyszemei közé tartozik. Eredetileg szerzeteseknek íródott, de témája, mely a lelki elmélyülést és az Isten felé fordulást segíti elő, minden korban időszerű és minden embernek szól. Ha az Olvasó megfelelő ráhangoltsággal veszi kezébe ezt a művet, egy idő után valóban „feltárulnak előtte a CSEND ARANYKAPUI”.

 

 

 

Miként lehet összeegyeztetni a hitet és a munkahelyi, társadalmi életet? Valóban csak két lehetőség között lehet választani: a világban élni, távol Istentől, vagy Isten közelében, de távol a világtól? Mariette Canévet jelentős lelki írók – Remete Szent Antal, Gázai Szent Dórotheosz, Evagriosz Pontikosz, Szent Ágoston, Sziénai Szent Katalin és Loyolai Szent Ignác – művein keresztül keresi a választ a keresztény hit ezen alapvető kérdéseire. 

 

 

Céline Martin-nek, azaz Genovéva nővérnek megadatott az a kegyelem, amikor belépve a Lisieux-i Kármelbe saját húga – a Gyermek Jézusról nevezett Teréz – lett az újoncmesternője.  Céline alapvetően tudatában volt a neki jutott nagy kegyelemnek, és mintegy kötelességének is érezte, hogy ezt másokkal megossza. Így született meg ez a mű, amelyet magyar nyelven első alkalommal tarthat kezében a kedves Olvasó.

 

 

Mirjam nővér húsz évig volt perjelnője a magyarszéki sarutlan kármelita nővérek közösségének. A mostani közösség minden tagja az ő kezébe tette le fogadalmát. Tanítása igazi „egzisztenciális egzegézis”, mert egész lényét átjárja, és egész lényével át is adja. Ezek a beszédek, tanítások közösségünk különböző eseményein hangzottak el: beöltözés, karácsony, nagycsütörtök, káptalanok.

 

Beleolvasok »

Görföl Tibor recenziója »

 

 

A lelkigyakorlat során egy olyan spirituális utat járunk végig, mely felélesztheti bennünk az Isten által felkínált Szövetséget. Keresztes Szent Jánossal mint vezetővel és útitárssal bátran belevethetjük magunkat saját „boldog kalandunkba”.

 

 

 

 

 

ITT olvashat a könyvekről rövid ismertetőt és meg is rendelhetők  »

 

 

 

 

MEGJELENTEK MIRJAM NŐVÉR ELŐADÁSAI!

 

 

 

 

A szív liturgiája c. füzet átmenetileg nem kapható.

ITT OLVASHAT A TANÍTÁSBÓL RÉSZLETEKET »

A füzeteket megrendelheti a könyvrendelés menüpont alatt »

Ára: 500 Ft/db + postaköltség

Mirjam nővér néhány előadása video csatornánkon megtekinthető és letölthető »

 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ ÍZELÍTŐVEL

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel újra megjelentettük P. Tilmann Beller (1938–2012) katolikus pap, schönstatti atya A Kármel útja: a szeretet élete című könyvét.

Tilmann atya P. Joseph Kentenich, a mozgalom alapítójának, tanítványa. Kezdetben ifjúsági vezető, majd a mozgalom családos ágában dolgozott. Miután Ausztriában létrehozta a Schönstatt-mozgalmat, 1980-tól Magyarországra jött, hogy felépítse a magyar Schönstattot is. Németországban 1992-től haláláig a mozgalom vezetője volt.

Tilmann atya több ízben volt kolostorunk vendége, ekkor állítottuk össze közreműködésével ezt a szép és értékes kötetet.

Beleolvasok »

 

 

A lelki út során hinni kezdünk abban, hogy Isten valóban bennünk lakozik, teljes lényével jelen van, s létünk minden szintjét új erővel tölti meg. Azt is felismerjük, hogy ez az erő jóindulatú, gyógyítóan hat és átalakít minket. Erről olvashat Thomas Keating atya – trappista szerzetes és korunk egyik legjelentősebb lelki mestere – széles körben nagy sikert aratott könyvében, mely most magyarul is megjelent Görföl Tibor nagyszerű fordításában.

Beleolvasok »

 

 

 

 

 

Újraolvasva azokat a válaszokat, melyeket a sivatagi szerzetesek látogatóiknak, világiaknak vagy kezdő újoncoknak adtak, megdöbbenünk üzeneteik időszerűségén. Hiszen az emberi természet valódi szakértői voltak. A sivatagi atyákat végül is „nagyszerű terapeutáknak” nevezhetjük!” Erről olvashat Marco La Loggia – Émilie Pécheul : Ezek ám a terapeuták! című könyvében.

Beleolvasok »

 

 

 

 

 

A könyveket itt megrendelheti »